viptattoo

мастер ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКИ

Программа курса: мастерство художественной татуировки- теория и практика

Tetovēšanas mākslas teorija

1) Tetovēšanas mākslas vēsture, tetovējuma izcelsme, pirmsākumi un attīstība laika gaitā;
2) Tetovējuma jēdziens, būtība;
3) Tetovējuma nozīme un uzdevumi
4) Iepazīšanās ar tetovēšanā izmantojamo aparatūru, aprīkojumu, palīgmateriāliem un krāsām,
5) Tetovēšanas mašīnu uzstādīšana un regulēšana;
6) Iepazīšanās ar apstrādes noteikumiem, dezinfekcijas un sterilizācijas instrumentiem, utilizācija un vienreizējo aksesuāru apstrādes noteikumi, kas atbilst Veselības Aizsardzības dienesta prasībām, attiecībā pret drošu tetovēšanas vidi
7) Darba drošība, darba aizsardzības un higiēnas prasības
8) Kabineta iekārtošana
9) Ādas fizioloģija, reģenerācijas procesi, indikācijas
10) Anastēzija tetovēšanā
11) Tetovējuma izpildes veidi, tehnikas un to izvēles noteicošie kritēriji;
12) Tetovējuma veidi un stili;
13) Tetovējuma izpildes teorētiskie un praktiskie pamati;
14) Pēcprocedūras kopšanas noteikumi

Darbs ar klientu

1) Attieksme pret klientu
2) Klienta atbilstības un motivācijas noteikšana tetovējuma veikšanai, rekomendāciju un padomu sniegšana zīmējuma, krāsas, help me write an essay tetovēšanas vietas izvēlē;
3) Klienta sagatavošana procedūrai, gan morāla, gan fiziska;

Praktiskās nodarbības

1) Instrumentu sagatavošana darbam,
2) Darba vietas un vides pareiza sagatavošana darbam;
3) Darbs ar izvēlēto zīmējumu – tā sagatave – pērnešana uz maketa;
4) Darbs uz maketa ;
5) Darbs uz modeļa;

Diplomdarbs (mācekļa pirmreizēja iemaņu pārbaude, talantu izpausmju konstatēšana – pilnveidošana)

1) Patstāvīga instrumentu, darba vietas sagatavošana darbam;
2) Patstāvīgs izpildījums;
3) Instrumentu apkope pēc darba, utilizācijas apstrāde;
4) Kopsavilkums, kļūdu un nepilnību apspriešana;
5) Praktiskas nodarbības notiek ar modeļiem tetovēšanas mākslas meistara pavadībā un pilnīgā uzraudzībā.

Praktiskās nodarbības, ( augstāka sarežģītības un meistarības klase)

1) Darbs ar krāsu, krāsu palete un veidi
2) Noteikumi un pieņēmumi krāsaino tetovējumu izpildē, izmantojot daudz posmus labāku rezultātu sasniegšanai;
3) Sarežģītā krāsainā tetovējuma izpilde ar ēnošanas un tušēšanas izmantošanu.
4) Tetovējumu labošana, pārklāšana
5) Tetovējumi uz rētām

Diplomdarbs

1) Patstāvīga instrumentu un darba vietas sagatavošana darbam;
2) Patstāvīgs izpildījums- krāsainais tetovējums;
3) Patstāvīgs izpildījums- krāsainais tetovējums izmantojot ēnošanu un tušēšanu;
4) Instrumentu apkope pēc darba; utilizācijas apstrāde;
5) Kopsavilkums, kļūdu un darba nepilnību apspriešana.

v i p t a t t o o

20212191

ПОЗВОНИте, И МЫ СОГЛАСУЕМ ДЕНЬ И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ В САЛОНЕ