viptattoo

( mikropigmentācijas un dermopigmentācijas ) meistars

Permanentā meikapa teorijas un prakses kursa programma:

1) Ievads mikropigmentācijas vēsturē, izcelsme, pirmsākumi un attīstība laika gaitā;
2) Permanentā meikapa jēdziens, būtība;
3) Permanentā meikapa uzdevumi uzdevumi
4) Iepazīšanās ar parmanentā meikapa veidošanai izmantojamo aparatūru, aprīkojumu, palīgmateriāliem un krāsām,
5) Iepazīšanās ar iekārtām, ko izmanto mikropigmentācijā;
6) Iepazīšanās ar apstrādes noteikumiem, dezinfekcijas un sterilizācijas instrumentiem, utilizācija un vienreizējo aksesuāru apstrādes noteikumi, kas atbilst Veselības Aizsardzības dienesta prasībām, attiecībā pret drošu vidi
7) Darba drošība, darba aizsardzības un higiēnas un tehnikas drošības prasības
8) Kabineta iekārtošana, izmantojamais aprīkojums, materiāli un aksesuāri
9) Ādas fizioloģija, reģenerācijas procesi, indikācijas
10) Anastēzija un kontrindikācijas permanentā meikapa veidošanas laikā
11) Permanentā meikapa izpildes veidi, tehnikas un to izvēles noteicošie kritēriji;
12) Kosmetaloģijas un stila pamati
13) Permanentā meikapa izpildes teorētiskie un praktiskie pamati;
14) Koloristika; pigmentu veidi; pigmentu sajaukšanas shēma:
15) Pēcprocedūras kopšanas noteikumi

Darbs ar klientu

1) Attieksme pret klientu
2) Klienta atbilstības un motivācijas noteikšana permanentā meikapa veikšanai, rekomendāciju un padomu sniegšana formas un krāsas, izvēlē;
3) Klienta sagatavošana procedūrai, gan morāla, gan fiziska;

Praktiskās nodarbības, (Lūpu kontūtu, uzacu, skropstu kontūru veidošana)

1) Instrumentu sagatavošana darbam,
2) Darba vietas un vides pareiza sagatavošana darbam;
3) Darbs uz maketa ;
4) Darbs uz modeļa;
5) uzacu noformēšana – pilnīgā (ietonēšana) un daļējā („matiņi”) tehnika;
6) lūpu noformēšana (kontūra, iztušēšana);
7) acu noformēšana – augšējais un apakšējais plakstiņš (acu līnijas, ēnu efekts);
8) dzimumzīmītes noformēšana;
9) oreola noformēšana;
10) vīriešu permanentā makijāža;
11) kamuflāžas darbi;
12) nekvalitatīvās permanentās makijažas labošana;
13) vaigu ēnu efekts;
14) permanentās makijāžas likvidēšana;
15) hand method – pigmenta manuālā ievadīšana.

Diplomdarbs (mācekļa pirmreizēja iemaņu pārbaude, talantu izpausmju konstatēšana – pilnveidošana)

1) Patstāvīga instrumentu, darba vietas sagatavošana darbam;
2) Patstāvīgs izpildījums;
3) Instrumentu apkope pēc darba, utilizācijas apstrāde;
4) Kopsavilkums, kļūdu un nepilnību apspriešana;
5) Praktiskas nodarbības notiek ar modeļiem permanentā meikapa meistara pavadībā un pilnīgā uzraudzībā.

Praktiskās nodarbības, ( augstāka sarežģītības un meistarības klase)

1) Darbs ar krāsu, krāsu palete un veidi
2) Pigmentu jaukšanas shēmas
3) Noteikumi un pieņēmumi permanentā meikapa izpildē, izmantojot daudz posmus labāku rezultātu sasniegšanai;
4) Sarežģītā pakāpē permanentā meikapa izpilde

Diplomdarbs

1) Patstāvīga instrumentu un darba vietas sagatavošana darbam;
2) Patstāvīgs izpildījums- permanentais meikaps;
3) Patstāvīgs darbs ar lūpām – kontūras un aizpildīšana.
4) Patstāvīgs darbs – aciu līnijas sagatavošana.
5) Patstāvīgs darbs – uzacu zīmēšana (skropstas un uzacs forma).
6) Instrumentu apkope pēc procedūras, utalizācijas novēršana.
7) Kopsavilkums, kļūdu un darba nepilnību apspriešana.
Mikropigmentācijas kurss ļauj iegūt pamatzināšanas mūsdienu mikropigmentācija, kas domātas speciālistam – iesācējam. Praktiskās nodarbības notiek uz modeļiem meistara pavadībā.

v i p t a t t o o

20044945

CALL ME AND WE WILL CONFIGURE THE DAY AND TIME OF MEETING ON SALON